Over het koor

Lobet den Herrn is een koor met 24 enthousiaste leden die een passie hebben voor klassieke muziek. Onze naam geeft uitdrukking aan ons primaire doel: God loven. Daarnaast streven wij ernaar koormuziek uit verschillende perioden voor een breed publiek toegankelijk te maken. Lobet den Herrn staat onder leiding van Maarten Koopman.

De naam van ons koor, ‘Lobet den Herrn’, weerspiegelt wie wij willen zijn. We zingen muziek tot eer van God. Daarnaast is ons doel om zowel bekende als minder bekende christelijke koormuziek uit verschillende stijlperioden voor een breed publiek toegankelijk te maken. Lobet den Herrn streeft naar kwaliteit: muzikaliteit, een goede koorklank en een verzorgde uitspraak.

Lobet den Herrn bestaat momenteel uit 24 zangers: 7 sopranen, 7 alten, 6 tenoren en 4 bassen. Er is nog ruimte voor extra zangers, met name bassen. Lobet den Herrn repeteert ongeveer drie keer per maand op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in Villa Weijpoort te Nieuwerbrug.

Lobet den Herrn streeft ernaar ten minste eenmaal per jaar een eigen concert te geven. Het koor staat daarnaast open voor verzoeken om medewerking te verlenen aan andere uitvoeringen. Lobet den Herrn heeft een breed repertoire: van Bach, Mendelssohn en Händel tot Engelse carols. Het koor zingt ook muziek van eigentijdse componisten, zoals het paasoratorium van Dirk Zwart.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over ons koor? Wilt u misschien een keer komen meezingen met het koor? Neem contact op met het bestuur via info@lobetdenherrn.nl.